wtorek, 13 listopada 2018

Zmodernizowany węglowiec CzęstochowaDziś prezentuję nowe wcielenie jednostki która już była prezentowana na blogu – węglowca  Częstochowa. Przypomnę, że jest to dość nowy okręt, zwodowany w 1910 r. i zakupiony przez flotę w 1913 r. Jest to jednostka dość szybka bo osiągająca 16 w., mogąca przewozić naraz niemal 5000 ton węgla. Jej uzbrojenie składa się z 2 dział kal. 102 mm. Wybuch wojny zastał nasz węglowiec na Madagaskarze, zatem w trakcie działań udzielał on wsparcia własnej flocie działającej w koloniach a potem na wodach zachodniej Europy, a także okrętom sojuszniczym. W 1917 r. podjęto decyzję o modernizacji jego systemu  wyładowczego, który pochodził z okresu gdy węglowiec był jednostką cywilną. Składały się nań dwa dźwigi z bomami w okolicach ładowni dziobowej i rufowej, oraz dwa mniejsze dźwigi ustawione przy burtach tuż za nadbudówką. Nie był to system specjalnie wygodny, bowiem dla przeprowadzenia bunkrowania konieczne było ulokowanie okrętu zaopatrywanego w węgiel w ten sposób, by własne zasobnie znalazły się dokładnie naprzeciw tej ładowni węglowca, która akurat była pełna. Nie był też specjalnie racjonalny, gdyż główne dźwigi znajdowały się w okolicach osi symetrii okrętu, co ograniczało ich zasięg. W nowej konfiguracji węglowiec otrzymał system sześciu podwójnych jednakowych dźwigów (2 na dziobie, 4 na rufie), usytuowanych przy burtach i połączonych szynami (suwnicą) biegnącymi wzdłuż osi symetrii. Taki system pozwala na większą elastyczność  działania, bowiem można z jego wykorzystaniem zaopatrywać okręty w węgiel niezależnie od stanu wypełnienia poszczególnych ładowni. Dźwigi są rozmieszczone w równych, stosunkowo niedużych odstępach, a ich zasięg na boki jest większy niż poprzednio,  co również ułatwia dostarczanie węgla do jednostek zaopatrywanych. Ponadto, dzięki suwnicy i możliwości zastosowania większej ilości czerpaków, system może okazać się szybszy w działaniu niż tradycyjny.
Nowy system wymusił drobne zmiany w architekturze jednostki – dotyczą one komina który przeszkadzałby w działaniu suwnicy podłużnej, zatem zdecydowano o jego rozdzieleniu na dwa kominy rozsunięte ku burtom. Oczywiście, w rzucie bocznym tego nie widać ;)
Charakterystyki okrętu w porównaniu z poprzednią wersją pozostały niezmienione, zatem tym razem nie publikuję raportu Springsharpa. Byłby on bowiem tożsamy z pierwotnym, do którego odsyłam zainteresowanych:  http://springsharp.blogspot.com/2015/11/weglowiec-czestochowa.html

 

sobota, 27 października 2018

Rewolucja...

Na początku 1917 r. sytuacja wewnętrzna w Rosji była zła. Pod koniec lutego w Piotrogrodzie wystąpiły poważne utrudnienia w aprowizacji (spowodowane m.in. ciężką zimą i paraliżem transportu kolejowego), co wywołało pod koniec lutego pogłoski o możliwym głodzie i w dalszej kolejności – liczne wystąpienia ludności. Te zgromadzenia, początkowo o charakterze socjalno-bytowym, pod wpływem działalności agitatorów zmieniły się rychło w zamieszki polityczne, skierowane przeciwko caratowi. Do tego doszły liczne strajki w zakładach przemysłowych. Do akcji usiłowano skierować policję, ale jej działania nie były skuteczne wobec skali wystąpień. W tej sytuacji władze usiłowały je stłumić przy pomocy wojska. Doszło do krwawych starć, w których zginęło kilkadziesiąt osób. W końcu jednak żołnierze zaczęli odmawiać wykonywania rozkazów strzelania do pokojowo manifestujących cywilów, rozpoczęły się wiece w oddziałach a nawet przyłączanie się do protestujących. Postawa zbuntowanych oddziałów okazała się rozprzestrzeniać lotem błyskawicy – wkrótce posłuszeństwo zaczęły wypowiadać kolejne oddziały skoszarowane w rejonie Piotrogrodu, także te nie skierowane do tłumienia protestów. W krótkim czasie zrewoltowani żołnierze przyłączyli się do zamieszek, zaatakowano żandarmerię, siedzibę Ochrany, budynki ministerstw, zajęto Pałac Zimowy, z Twierdzy Pietropawłowskiej wypuszczono osadzonych. W arsenałach zdobyto wielką liczbę broni palnej. Z początkiem marca zaczęły się organizować nowe ośrodki władzy w stolicy, złożone z przedstawicieli wszystkich niemal opcji politycznych. Dotychczasowe władze straciły jakąkolwiek kontrolę nad wydarzeniami w stolicy. 
Mimo to, Mikołaj II przebywający poza stolicą, nie zdawał sobie sprawy z powagi sytuacji i usiłował organizować ekspedycję karną złożoną z wiernych sobie oddziałów. Sam natomiast usiłował powrócić do Piotrogrodu, co jednak uniemożliwili rewolucjoniści, zatrzymując pociąg cara. Bunt rozlał się bowiem w międzyczasie także poza stolicę. Nie powiodła się także próba powrotu do wojsk na froncie, bowiem stale i gwałtownie zmniejszała się liczba oddziałów wiernych caratowi. Mikołaj II utracił w tym czasie wiarę w możliwość utrzymania władzy. Odwołał oddziały wysłane na Piotrogród i 2 (15) marca 1917 r. abdykował na rzecz młodszego brata, wlk. ks. Michała Aleksandrowicza. Ten jednak, w obliczu rozwoju sytuacji zrzekł się korony już w dniu następnym, przekazując całą władzę Tymczasowemu Komitetowi Dumy. W ten sposób, w ciągu kilku zaledwie dni zawaliła się monarchia Romanowów, której nikt już w Rosji nie chciał bronić. Rozpoczął się okres rozprężenia i zamętu. Powstawały alternatywne ośrodki władzy – obok powołanego przez Dumę Rządu Tymczasowego, powstała wojownicza Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich, a w terenie – liczne rady robotnicze i żołnierskie oraz inne podobne ciała.
W sposób oczywisty, postępujące rozprężenie w państwie i w wojsku odbiło się na sytuacji na froncie. Obsadzające jego południowy odcinek oddziały rosyjskie od przełomu lutego i marca nie stanowiły już tak pewnej zapory przed siłami państw centralnych jak dotychczas. Tylko ich nieprzygotowaniu do podjęcia działań ofensywnych na wielką skalę zawdzięczać było można to, że front się nie załamał całkowicie. W kilku miejscach jednak oddziały rosyjskie uległy takiemu rozkładowi, że ciągłość frontu przestała tam de facto istnieć. Sytuację tę wykorzystało dowództwo niemiecko-austrowęgierskie, zajmując najsłabiej bronione, bądź w ogóle nie bronione tereny. Dowódcy rosyjscy, tam gdzie dysponowali jeszcze w miarę zdyscyplinowanymi oddziałami,  celem skrócenia frontu i uniknięcia okrążenia, zmuszeni byli do taktycznego odwrotu. W efekcie w ciągu marca 1917 r. front na odcinku na południe od Rawy przesunął się na wschód, co obrazuje poniższa mapka:

piątek, 19 października 2018

Kolejny ścigacz okrętów podwodnych

Dziś prezentuję kolejny typ ścigacza okrętów podwodnych w naszej flocie. Nowe okręty powstały na podstawie planów amerykańskich jednostek typu SC1, budowanych w wielkich ilościach w latach 1917-1919 i używanych przez floty USA, Francji, Bułgarii i Kuby. Jednostki, przy zasadniczo nie zmienionych wymiarach zostały nieco zmodyfikowane pod kątem naszych potrzeb. W ramach zmian, w miejsce oryginalnego uzbrojenia (działa 75 mm, karabinów maszynowych 7,62 mm i miotacza bomb głębinowych tzw. Y-Gun) zamontowano modele uzbrojenia już używane w naszej flocie, a są nimi: działko Hotchissa 57 mm, działko McCleana 37 mm oraz rufowa grawitacyjna zrzutnia bomb głębinowych. Ma to dwojakie skutki – z jednej strony ujednolica uzbrojenie z innymi typami naszych okrętów, z drugiej strony – wydaje się, że w kontekście wielkości okrętów jest odpowiedniejsze co do swojego wagomiaru i daje jednocześnie większą „gęstość” ognia. Ponadto, zrzutnia rufowa pozwala na raz obrzucić wrogi okręt podwodny serią 5 bomb głębinowych, podczas gdy oryginalny Y-gun – wystrzeliwał ich tylko 2.

K-30, polish submarine chaser laid down 1917

Displacement:
    65 t light; 69 t standard; 75 t normal; 80 t full load

Dimensions: Length overall / water x beam x draught
    109,84 ft / 105,41 ft x 15,42 ft x 7,55 ft (normal load)
    33,48 m / 32,13 m x 4,70 m  x 2,30 m

Armament:
      1 - 2,24" / 57,0 mm guns in single mounts, 5,23lbs / 2,37kg shells, 1885 Model
      Quick firing gun in deck mount
      on centreline forward
      1 - 1,46" / 37,0 mm guns in single mounts, 1,55lbs / 0,70kg shells, 1914 Model
      Quick firing gun in deck mount
      on centreline aft
    Weight of broadside 7 lbs / 3 kg
    Shells per gun, main battery: 500

Machinery:
    Petrol Internal combustion motors,
    Direct drive, 3 shafts, 533 shp / 397 Kw = 16,50 kts
    Range 1 000nm at 12,00 kts
    Bunker at max displacement = 11 tons

Complement:
    12 - 16

Cost:
    £0,010 million / $0,042 million

Distribution of weights at normal displacement:
    Armament: 1 tons, 1,1%
    Machinery: 20 tons, 26,0%
    Hull, fittings & equipment: 44 tons, 58,6%
    Fuel, ammunition & stores: 10 tons, 12,9%
    Miscellaneous weights: 1 tons, 1,3%

Overall survivability and seakeeping ability:
    Survivability (Non-critical penetrating hits needed to sink ship):
      17 lbs / 8 Kg = 3,1 x 2,2 " / 57 mm shells or 0,1 torpedoes
    Stability (Unstable if below 1.00): 1,01
    Metacentric height 0,3 ft / 0,1 m
    Roll period: 11,6 seconds
    Steadiness    - As gun platform (Average = 50 %): 64 %
            - Recoil effect (Restricted arc if above 1.00): 0,07
    Seaboat quality  (Average = 1.00): 1,28

Hull form characteristics:
    Hull has a flush deck
    Block coefficient: 0,214
    Length to Beam Ratio: 6,84 : 1
    'Natural speed' for length: 10,27 kts
    Power going to wave formation at top speed: 52 %
    Trim (Max stability = 0, Max steadiness = 100): 50
    Bow angle (Positive = bow angles forward): 19,00 degrees
    Stern overhang: 1,51 ft / 0,46 m
    Freeboard (% = measuring location as a percentage of overall length):
       - Stem:        8,46 ft / 2,58 m
       - Forecastle (20%):    5,48 ft / 1,67 m
       - Mid (50%):        4,00 ft / 1,22 m
       - Quarterdeck (15%):    4,00 ft / 1,22 m
       - Stern:        4,49 ft / 1,37 m
       - Average freeboard:    4,80 ft / 1,46 m
    Ship tends to be wet forward

Ship space, strength and comments:
    Space    - Hull below water (magazines/engines, low = better): 97,4%
        - Above water (accommodation/working, high = better): -22,9%
    Waterplane Area: -332 Square feet or -31 Square metres
    Displacement factor (Displacement / loading): 160%
    Structure weight / hull surface area: 41 lbs/sq ft or 202 Kg/sq metre
    Hull strength (Relative):
        - Cross-sectional: 1,64
        - Longitudinal: 6,77
        - Overall: 1,89
    Hull space for machinery, storage, compartmentation is adequate
    Room for accommodation and workspaces is extremely poor
    Good seaboat, rides out heavy weather easily

1 depth charge rack

K-30 (1917)
K-31 (1917)
K-32 (1917)
K-33 (1917)
K-34 (1917)

poniedziałek, 1 października 2018

Ścigacz okrętów podwodnych

Oto okręcik, którego idea pojawiała się bardzo często w komentarzach do poszczególnych postów – czyli kuter przeznaczony do zwalczania okrętów podwodnych w pobliżu własnych baz (ścigacz okrętów podwodnych). Dość długo opierałem się temu pomysłowi, nie będąc przekonanym do potrzeby posiadania takich jednostek (ze względu na małą aktywność wrogich okrętów podwodnych na Bałtyku), ale nieco zmieniłem podejście. Tzn. nadal uważam, że póki co masowa produkcja takich jednostek nie jest specjalnie uzasadniona, ale krótką serię jak najbardziej można by wypuścić, co też niniejszym czynię ;)
Przechodząc natomiast do charakterystyki samych okrętów – są to jednostki o wyporności 45 ton, uzbrojone w 1 działko szybkostrzelne kal. 37 mm z zapasem 500 pocisków oraz 1 km (celem zrobienia sita w u-boota w położeniu nawodnym), a ponadto posiadają rufową grawitacyjną zrzutnię bomb głębinowych. Napędzane są silnikami spalinowymi o mocy 574 KM, co zapewnia prędkość prawie 17 w., zaś zabierany zapas paliwa umożliwia przepłynięcie 500 Mm z prędkością ekonomiczną. Osiągi te, jakkolwiek nie imponujące,  wydają się jednak wystarczające do zwalczania zanurzonych okrętów podwodnych (a i wynurzony raczej nie powinien zbyt łatwo im uciec, o ile w ogóle). Przewiduję, że okręty po dokonaniu drobnych modyfikacji mogą pełnić też inne funkcje (stawianie min, trałowanie itp.).K-26, polish submarine chaser laid down 1917

Displacement:
    43 t light; 44 t standard; 45 t normal; 46 t full load

Dimensions: Length overall / water x beam x draught
    75,59 ft / 74,61 ft x 16,04 ft x 3,41 ft (normal load)
    23,04 m / 22,74 m x 4,89 m  x 1,04 m

Armament:
      1 - 1,46" / 37,0 mm guns in single mounts, 1,55lbs / 0,70kg shells, 1914 Model
      Quick firing gun in deck mount
      on centreline forward
      1 - 0,30" / 7,6 mm guns in single mounts, 0,01lbs / 0,00kg shells, 1913 Model
      Machine gun in deck mount
      on side amidships
    Weight of broadside 2 lbs / 1 kg
    Shells per gun, main battery: 500

Machinery:
    Petrol Internal combustion motors,
    Direct drive, 3 shafts, 574 shp / 428 Kw = 16,60 kts
    Range 500nm at 7,00 kts
    Bunker at max displacement = 1 tons

Complement:
    8 - 11

Cost:
    £0,008 million / $0,034 million

Distribution of weights at normal displacement:
    Armament: 0 tons, 0,4%
    Machinery: 21 tons, 46,7%
    Hull, fittings & equipment: 21 tons, 46,0%
    Fuel, ammunition & stores: 2 tons, 4,7%
    Miscellaneous weights: 1 tons, 2,2%

Overall survivability and seakeeping ability:
    Survivability (Non-critical penetrating hits needed to sink ship):
      37 lbs / 17 Kg = 24,2 x 1,5 " / 37 mm shells or 0,1 torpedoes
    Stability (Unstable if below 1.00): 1,40
    Metacentric height 0,6 ft / 0,2 m
    Roll period: 8,9 seconds
    Steadiness    - As gun platform (Average = 50 %): 25 %
            - Recoil effect (Restricted arc if above 1.00): 0,01
    Seaboat quality  (Average = 1.00): 0,24

Hull form characteristics:
    Hull has a flush deck
    Block coefficient: 0,386
    Length to Beam Ratio: 4,65 : 1
    'Natural speed' for length: 8,64 kts
    Power going to wave formation at top speed: 76 %
    Trim (Max stability = 0, Max steadiness = 100): 50
    Bow angle (Positive = bow angles forward): 0,00 degrees
    Stern overhang: 0,98 ft / 0,30 m
    Freeboard (% = measuring location as a percentage of overall length):
       - Stem:        6,99 ft / 2,13 m
       - Forecastle (22%):    6,00 ft / 1,83 m
       - Mid (50%):        4,99 ft / 1,52 m
       - Quarterdeck (19%):    5,48 ft / 1,67 m
       - Stern:        5,48 ft / 1,67 m
       - Average freeboard:    5,61 ft / 1,71 m
    Ship tends to be wet forward

Ship space, strength and comments:
    Space    - Hull below water (magazines/engines, low = better): 157,5%
        - Above water (accommodation/working, high = better): 93,3%
    Waterplane Area: 732 Square feet or 68 Square metres
    Displacement factor (Displacement / loading): 101%
    Structure weight / hull surface area: 19 lbs/sq ft or 91 Kg/sq metre
    Hull strength (Relative):
        - Cross-sectional: 0,82
        - Longitudinal: 6,07
        - Overall: 1,00
    Hull space for machinery, storage, compartmentation is cramped
    Room for accommodation and workspaces is adequate
    Ship has quick, lively roll, not a steady gun platform
    Caution: Lacks seaworthiness - very limited seakeeping ability

1 depth charge rack

K-26 (1917)
K-27 (1917)
K-28 (1917)

niedziela, 23 września 2018

Kutry patrolowe

Dziś kolejny „plankton” :) Wymyśliłem sobie taki oto kuter mający pełnić funkcje patrolowo-dozorowe. Okręt jest próbą odpowiedzi na znaczne straty, jakie ponoszą w trakcie działań bojowych nasze dozorowce, które wskutek mizernej prędkości, w obliczu okrętów wroga zazwyczaj kończą na dnie. Nowe jednostki wywodzą się w prostej linii od kutrów torpedowych typu CKT-9. Do celu jaki im wyznaczono, okręty dysponują zwiększonym zasięgiem, który wynosi prawie 900 Mm i co jak sądzę jest niezłym wynikiem jak na tak małe jednostki.  Oczywiście, wzorem swoich torpedowych protoplastów dysponują one też dużą prędkością, która ma pozwolić na ewakuację po ewentualnym dostrzeżeniu wrogich okrętów i nadaniu odpowiedniego meldunku.  Napęd zapewniają podobnie jak w poprzednich typach silniki spalinowe, ale zrezygnowano z dodatkowych silników elektrycznych. Uzbrojenie zaś składa się z 1 działka szybkostrzelnego Hotchkiss kal. 47 mm oraz 1 karabinu maszynowego. Działko to model z 1884 r. a więc staroć, ale mamy sporo jego egzemplarzy w magazynach i grzechem było by ich jakoś nie wykorzystać.
Jednostki, jak w sumie eksperymentalne, powstały w ledwie 3-okrętowej serii. Od tego czy i jak się sprawdzą,  uzależniona jest ewentualna kontynuacja ich budowy lub skonstruowanie następców.  KP-19, polish motor patrol boat laid down 1917

Displacement:
    20 t light; 21 t standard; 26 t normal; 30 t full load

Dimensions: Length overall / water x beam x draught
    65,71 ft / 65,22 ft x 12,30 ft x 3,22 ft (normal load)
    20,03 m / 19,88 m x 3,75 m  x 0,98 m

Armament:
      1 - 1,85" / 47,0 mm guns in single mounts, 2,88lbs / 1,31kg shells, 1884 Model
      Quick firing gun in deck mount
      on centreline aft
      1 - 0,30" / 7,6 mm guns in single mounts, 0,01lbs / 0,00kg shells, 1913 Model
      Machine gun in deck mount
      on centreline forward
    Weight of broadside 3 lbs / 1 kg
    Shells per gun, main battery: 200

Machinery:
    Petrol Internal combustion motors,
    Direct drive, 3 shafts, 752 shp / 561 Kw = 33,10 kts
    Range 890nm at 14,00 kts
    Bunker at max displacement = 10 tons

Complement:
    5 - 7

Cost:
    £0,005 million / $0,021 million

Distribution of weights at normal displacement:
    Armament: 0 tons, 1,4%
    Machinery: 14 tons, 52,3%
    Hull, fittings & equipment: 6 tons, 22,5%
    Fuel, ammunition & stores: 6 tons, 23,8%
    Miscellaneous weights: 0 tons, 0,0%

Overall survivability and seakeeping ability:
    Survivability (Non-critical penetrating hits needed to sink ship):
      8 lbs / 4 Kg = 2,5 x 1,9 " / 47 mm shells or 0,1 torpedoes
    Stability (Unstable if below 1.00): 2,12
    Metacentric height 0,7 ft / 0,2 m
    Roll period: 6,2 seconds
    Steadiness    - As gun platform (Average = 50 %): 12 %
            - Recoil effect (Restricted arc if above 1.00): 0,02
    Seaboat quality  (Average = 1.00): 0,05

Hull form characteristics:
    Hull has a flush deck
    Block coefficient: 0,355
    Length to Beam Ratio: 5,30 : 1
    'Natural speed' for length: 8,08 kts
    Power going to wave formation at top speed: 81 %
    Trim (Max stability = 0, Max steadiness = 100): 50
    Bow angle (Positive = bow angles forward): 7,00 degrees
    Stern overhang: 0,00 ft / 0,00 m
    Freeboard (% = measuring location as a percentage of overall length):
       - Stem:        4,00 ft / 1,22 m
       - Forecastle (20%):    3,48 ft / 1,06 m
       - Mid (50%):        2,99 ft / 0,91 m
       - Quarterdeck (15%):    2,99 ft / 0,91 m
       - Stern:        2,49 ft / 0,76 m
       - Average freeboard:    3,16 ft / 0,96 m
    Ship tends to be wet forward

Ship space, strength and comments:
    Space    - Hull below water (magazines/engines, low = better): 179,7%
        - Above water (accommodation/working, high = better): 57,5%
    Waterplane Area: 487 Square feet or 45 Square metres
    Displacement factor (Displacement / loading): 45%
    Structure weight / hull surface area: 9 lbs/sq ft or 42 Kg/sq metre
    Hull strength (Relative):
        - Cross-sectional: 0,43
        - Longitudinal: 1,79
        - Overall: 0,50
    Caution: Hull subject to strain in open-sea
    Hull space for machinery, storage, compartmentation is cramped
    Room for accommodation and workspaces is cramped
    Ship has quick, lively roll, not a steady gun platform
    Caution: Lacks seaworthiness - very limited seakeeping ability

KP-19 (1917)
KP-20 (1917)
KP-21 (1917)

sobota, 8 września 2018

Kolejne pomocnicze patrolowce...

Dziś wiele nie napiszę, bo i niespecjalnie jest o czym. Prezentowanymi jednostkami są kolejne pomocnicze patrolowce. Tym razem są to dwie jednostki powstałe z nieukończonych wskutek wojny małych statków pasażersko-towarowych. Okręty mają po niespełna 900 ton wyporności oraz przyzwoitą prędkość 15 w. Uzbrojony są w pojedyncze działo kal. 75 mm na dziobie i dwa 57 mm Hotchkissy na podstawach umożliwiających ogień przeciwlotniczy. Jest to taki eksperyment, czy udany, to się okaże. Oprócz tego w roli wczesnej broni przeciwlotniczej zamierzam wykorzystywać różne inne dostępne modele broni, jak Maximy, działka McCleana, karabiny maszynowe, Hotchkissy kal. 37 i 47 mm i co tam się jeszcze znajdzie w magazynach;)
Oprócz tego, okręty te mogą zabrać na pokład ładunek 40 min, które są stawiane przez drzwi w rufowej części kadłuba.Kordecki, polish auxiliary patrol boat laid down 1914 (Engine 1917)

Displacement:
    811 t light; 831 t standard; 877 t normal; 915 t full load

Dimensions: Length overall / water x beam x draught
    187,47 ft / 179,00 ft x 27,99 ft x 11,35 ft (normal load)
    57,14 m / 54,56 m x 8,53 m  x 3,46 m

Armament:
      1 - 2,95" / 75,0 mm guns in single mounts, 12,87lbs / 5,84kg shells, 1891 Model
      Quick firing gun in deck mount
      on centreline forward
      2 - 2,24" / 57,0 mm guns in single mounts, 5,65lbs / 2,56kg shells, 1914 Model
      Anti-aircraft guns in deck mounts
      on side, all amidships, all raised mounts - superfiring
    Weight of broadside 24 lbs / 11 kg
    Shells per gun, main battery: 150

Machinery:
    Coal fired boilers, simple reciprocating steam engines,
    Direct drive, 1 shaft, 1 555 ihp / 1 160 Kw = 15,00 kts
    Range 3 000nm at 8,00 kts
    Bunker at max displacement = 84 tons (100% coal)

Complement:
    79 - 104

Cost:
    £0,082 million / $0,328 million

Distribution of weights at normal displacement:
    Armament: 3 tons, 0,3%
    Machinery: 239 tons, 27,3%
    Hull, fittings & equipment: 538 tons, 61,4%
    Fuel, ammunition & stores: 67 tons, 7,6%
    Miscellaneous weights: 30 tons, 3,4%

Overall survivability and seakeeping ability:
    Survivability (Non-critical penetrating hits needed to sink ship):
      1 082 lbs / 491 Kg = 84,0 x 3,0 " / 75 mm shells or 0,6 torpedoes
    Stability (Unstable if below 1.00): 1,03
    Metacentric height 0,8 ft / 0,2 m
    Roll period: 13,3 seconds
    Steadiness    - As gun platform (Average = 50 %): 100 %
            - Recoil effect (Restricted arc if above 1.00): 0,07
    Seaboat quality  (Average = 1.00): 2,00

Hull form characteristics:
    Hull has raised forecastle
    Block coefficient: 0,540
    Length to Beam Ratio: 6,40 : 1
    'Natural speed' for length: 13,38 kts
    Power going to wave formation at top speed: 54 %
    Trim (Max stability = 0, Max steadiness = 100): 50
    Bow angle (Positive = bow angles forward): 0,00 degrees
    Stern overhang: 8,46 ft / 2,58 m
    Freeboard (% = measuring location as a percentage of overall length):
       - Stem:        18,44 ft / 5,62 m
       - Forecastle (19%):    15,94 ft / 4,86 m (12,50 ft / 3,81 m aft of break)
       - Mid (50%):        11,98 ft / 3,65 m
       - Quarterdeck (15%):    11,98 ft / 3,65 m
       - Stern:        13,45 ft / 4,10 m
       - Average freeboard:    13,11 ft / 4,00 m

Ship space, strength and comments:
    Space    - Hull below water (magazines/engines, low = better): 95,4%
        - Above water (accommodation/working, high = better): 97,8%
    Waterplane Area: 3 353 Square feet or 312 Square metres
    Displacement factor (Displacement / loading): 165%
    Structure weight / hull surface area: 75 lbs/sq ft or 366 Kg/sq metre
    Hull strength (Relative):
        - Cross-sectional: 1,70
        - Longitudinal: 14,39
        - Overall: 2,10
    Hull space for machinery, storage, compartmentation is adequate
    Room for accommodation and workspaces is adequate
    Ship has slow, easy roll, a good, steady gun platform
    Excellent seaboat, comfortable, can fire her guns in the heaviest weather

40 mines

Kordecki (1917)
Wojniłłowicz (1917)

sobota, 1 września 2018

"Ciężkie" kutry torpedowe

Miały być „bieda-kutry”, a wyszło coś całkiem przyzwoitego. Nazwałem sobie to cudo „ciężkim kutrem torpedowym” (w skrócie: CKT), bo jest dwa razy większe od dotychczasowych jednostek, i ma na uzbrojeniu 2 torpedy. Do tego dochodzi działko MacLeana (czy McCleana – bo zapomniałem jak się ten konstruktor nazywał) kal. 37 mm. Oczywiście, tak uzbrojone okręty nie są nadzwyczajnie szybkie, ale też nie powolne – osiągają bowiem ponad 32 w.  (oczywiście w ślizgu – jest to prędkość po korekcie o współczynnik 1,75 w stosunku do wyliczonej przez program). Napęd zapewniają silniki spalinowe, oraz dodatkowy silnik elektryczny, który może być użyty samodzielnie, do skrytego, cichego podejścia do celu na małej prędkości (np. w nocy). Okręty posiadają 3 śruby, z czego jedna jest napędzana silnikiem elektrycznym. Przewiduję dla tych jednostek pewną wielozadaniowość – jeśli by się nie sprawdziły jako ofensywne jednostki torpedowe, można by je używać np. jako kutry trałowe, małe ścigacze okrętów podwodnych )(po zamianie torped na bomby głębinowe) czy kutry dozorowe.CKT-9, polish motor torpedo boat laid down 1917

Displacement:
    20 t light; 20 t standard; 23 t normal; 26 t full load

Dimensions: Length overall / water x beam x draught
    65,19 ft / 64,70 ft x 11,98 ft x 3,22 ft (normal load)
    19,87 m / 19,72 m x 3,65 m  x 0,98 m

Armament:
      1 - 1,46" / 37,0 mm guns in single mounts, 1,55lbs / 0,70kg shells, 1914 Model
      Quick firing gun in deck mount
      on centreline forward
    Weight of broadside 2 lbs / 1 kg
    Shells per gun, main battery: 400
    2 - 18,0" / 457 mm above water torpedoes

Machinery:
    Petrol Internal combustion generators plus batteries,
    Electric motors, 3 shafts, 620 shp / 462 Kw = 32,40 kts
    Range 230nm at 18,00 kts
    Bunker at max displacement = 5 tons

Complement:
    4 - 6

Cost:
    £0,005 million / $0,018 million

Distribution of weights at normal displacement:
    Armament: 0 tons, 0,8%
    Machinery: 12 tons, 50,7%
    Hull, fittings & equipment: 6 tons, 23,5%
    Fuel, ammunition & stores: 4 tons, 16,5%
    Miscellaneous weights: 2 tons, 8,5%

Overall survivability and seakeeping ability:
    Survivability (Non-critical penetrating hits needed to sink ship):
      6 lbs / 3 Kg = 3,6 x 1,5 " / 37 mm shells or 0,1 torpedoes
    Stability (Unstable if below 1.00): 1,17
    Metacentric height 0,3 ft / 0,1 m
    Roll period: 9,5 seconds
    Steadiness    - As gun platform (Average = 50 %): 12 %
            - Recoil effect (Restricted arc if above 1.00): 0,02
    Seaboat quality  (Average = 1.00): 0,06

Hull form characteristics:
    Hull has a flush deck
    Block coefficient: 0,330
    Length to Beam Ratio: 5,40 : 1
    'Natural speed' for length: 8,04 kts
    Power going to wave formation at top speed: 79 %
    Trim (Max stability = 0, Max steadiness = 100): 50
    Bow angle (Positive = bow angles forward): 7,00 degrees
    Stern overhang: 0,00 ft / 0,00 m
    Freeboard (% = measuring location as a percentage of overall length):
       - Stem:        4,00 ft / 1,22 m
       - Forecastle (20%):    3,48 ft / 1,06 m
       - Mid (50%):        2,99 ft / 0,91 m
       - Quarterdeck (15%):    2,99 ft / 0,91 m
       - Stern:        2,49 ft / 0,76 m
       - Average freeboard:    3,16 ft / 0,96 m
    Ship tends to be wet forward

Ship space, strength and comments:
    Space    - Hull below water (magazines/engines, low = better): 180,0%
        - Above water (accommodation/working, high = better): -21,4%
    Waterplane Area: 474 Square feet or 44 Square metres
    Displacement factor (Displacement / loading): 48%
    Structure weight / hull surface area: 8 lbs/sq ft or 40 Kg/sq metre
    Hull strength (Relative):
        - Cross-sectional: 0,44
        - Longitudinal: 1,92
        - Overall: 0,51
    Caution: Hull subject to strain in open-sea
    Hull space for machinery, storage, compartmentation is cramped
    Room for accommodation and workspaces is extremely poor
    Ship has quick, lively roll, not a steady gun platform
    Caution: Lacks seaworthiness - very limited seakeeping ability

CKT-9 (1917)
CKT-10 (1917)
CKT-11 (1917)
CKT-12 (1917)
CKT-13 (1917)
CKT-14 (1917)