niedziela, 26 lipca 2015

Szybki pancernikOto długo oczekiwany pierwszy drednot naszej floty. Zgodnie z zapowiedziami, jest to jednostka będąca wypadkową dotychczasowych linii rozwojowych naszych predrednotów i krążowników pancernych. Od ostatnich typów okrętów tych klas w naszej flocie nowy pancernik przejął kaliber artylerii głównej – 274 mm. Zgodnie z dotychczasowymi trendami jest też dość szybki, osiągając dzięki napędowi turbinowemu nieco ponad 25 w., co stawia go w zasadzie na równi z niemieckim Von der Tannem. Działa 274 mm są nowego typu – model 1908 L/45. Nie mają może imponującego kalibru, ale są szybkostrzelne (3 strzały na minutę) i dzięki znacznej prędkości wylotowej (870 m/s) w zasadzie są porównywalne z niemieckimi działami kal. 280 mm montowanymi na typach Nassau i Von der Tann, a w każdym razie niewiele im ustępują. Z kolei nasz okręt, dzięki przyzwoitemu opancerzeniu wydaje się być całkiem dobrze chroniony przed ogniem dział 280 mm. Nowością w naszej flocie jest wzdłużna gródź przeciwtorpedowa o grubości 38 mm która chroni podwodną część kadłuba na całej długości cytadeli, sięgając od przedniej krawędzi dziobowych komór amunicyjnych do tylnej krawędzi komór rufowych. W sposób radykalny podnosi to odporność jednostki na trafienia torpedami w stosunku do poprzednich naszych jednostek (wg programu, okręt powinien wytrzymać aż 3 trafienia!). Warto zaznaczyć, że jakkolwiek to rozwiązanie było już znane od co najmniej dekady (takie grodzie miały już Henri IV z 1899 r. czy Cesariewicz z 1901 r.), to bynajmniej nie było ono standardem wśród drednotów i krążowników liniowych pierwszego pokolenia. Wiele z nich musiało się bowiem zadowolić jedynie osłonami na wysokości komór amunicyjnych. Stąd nasz okręt na tle międzynarodowej średniej wypada całkiem nieźle:)

Kazimierz Wielki, polish fast battleship laid down 1907 (Engine 1909)

Displacement:
    15 739 t light; 16 419 t standard; 17 742 t normal; 18 800 t full load

Dimensions: Length overall / water x beam x draught
    556,23 ft / 555,25 ft x 81,76 ft x 26,51 ft (normal load)
    169,54 m / 169,24 m x 24,92 m  x 8,08 m

Armament:
      4 - 10,79" / 274 mm guns (2x2 guns), 627,65lbs / 284,70kg shells, 1908 Model
      Breech loading guns in turrets (on barbettes)
      on centreline ends, evenly spread
      4 - 10,79" / 274 mm guns (2x2 guns), 627,65lbs / 284,70kg shells, 1908 Model
      Breech loading guns in turrets (on barbettes)
      on side, all amidships
      12 - 5,98" / 152 mm guns in single mounts, 107,15lbs / 48,60kg shells, 1891 Model
      Quick firing guns in casemate mounts
      on side, evenly spread
      8 - 2,95" / 75,0 mm guns in single mounts, 12,87lbs / 5,84kg shells, 1891 Model
      Quick firing guns in deck mounts
      on side, evenly spread, all raised mounts
    Weight of broadside 6 410 lbs / 2 908 kg
    Shells per gun, main battery: 85
    4 - 21,0" / 533 mm submerged torpedo tubes

Armour:
   - Belts:        Width (max)    Length (avg)        Height (avg)
    Main:    11,0" / 280 mm    316,67 ft / 96,52 m    10,01 ft / 3,05 m
    Ends:    5,51" / 140 mm    117,39 ft / 35,78 m    10,01 ft / 3,05 m
      121,19 ft / 36,94 m Unarmoured ends
    Upper:    9,25" / 235 mm    210,83 ft / 64,26 m    4,99 ft / 1,52 m
      Main Belt covers 88% of normal length
      Main belt does not fully cover magazines and engineering spaces

   - Torpedo Bulkhead:
        1,50" / 38 mm    353,51 ft / 107,75 m    23,36 ft / 7,12 m

   - Gun armour:    Face (max)    Other gunhouse (avg)    Barbette/hoist (max)
    Main:    11,0" / 280 mm    8,07" / 205 mm        10,8" / 274 mm
    2nd:    11,0" / 280 mm    8,07" / 205 mm        10,8" / 274 mm
    3rd:    6,69" / 170 mm          -                  -

   - Armour deck: 1,97" / 50 mm, Conning tower: 11,02" / 280 mm

Machinery:
    Coal and oil fired boilers, steam turbines,
    Electric motors, 4 shafts, 50 962 shp / 38 017 Kw = 25,30 kts
    Range 5 300nm at 12,00 kts
    Bunker at max displacement = 2 381 tons (80% coal)

Complement:
    768 - 999

Cost:
    £1,574 million / $6,295 million

Distribution of weights at normal displacement:
    Armament: 801 tons, 4,5%
    Armour: 5 773 tons, 32,5%
       - Belts: 2 276 tons, 12,8%
       - Torpedo bulkhead: 457 tons, 2,6%
       - Armament: 1 760 tons, 9,9%
       - Armour Deck: 1 118 tons, 6,3%
       - Conning Tower: 162 tons, 0,9%
    Machinery: 2 498 tons, 14,1%
    Hull, fittings & equipment: 6 667 tons, 37,6%
    Fuel, ammunition & stores: 2 003 tons, 11,3%
    Miscellaneous weights: 0 tons, 0,0%

Overall survivability and seakeeping ability:
    Survivability (Non-critical penetrating hits needed to sink ship):
      22 072 lbs / 10 012 Kg = 35,2 x 10,8 " / 274 mm shells or 3,6 torpedoes
    Stability (Unstable if below 1.00): 1,16
    Metacentric height 4,9 ft / 1,5 m
    Roll period: 15,5 seconds
    Steadiness    - As gun platform (Average = 50 %): 61 %
            - Recoil effect (Restricted arc if above 1.00): 0,44
    Seaboat quality  (Average = 1.00): 1,21

Hull form characteristics:
    Hull has a flush deck
    Block coefficient: 0,516
    Length to Beam Ratio: 6,79 : 1
    'Natural speed' for length: 23,56 kts
    Power going to wave formation at top speed: 52 %
    Trim (Max stability = 0, Max steadiness = 100): 50
    Bow angle (Positive = bow angles forward): -10,00 degrees
    Stern overhang: 0,98 ft / 0,30 m
    Freeboard (% = measuring location as a percentage of overall length):
       - Stem:        21,95 ft / 6,69 m
       - Forecastle (19%):    19,95 ft / 6,08 m
       - Mid (50%):        17,95 ft / 5,47 m
       - Quarterdeck (19%):    17,95 ft / 5,47 m
       - Stern:        19,46 ft / 5,93 m
       - Average freeboard:    18,93 ft / 5,77 m
    Ship tends to be wet forward

Ship space, strength and comments:
    Space    - Hull below water (magazines/engines, low = better): 109,7%
        - Above water (accommodation/working, high = better): 140,4%
    Waterplane Area: 30 694 Square feet or 2 852 Square metres
    Displacement factor (Displacement / loading): 103%
    Structure weight / hull surface area: 149 lbs/sq ft or 728 Kg/sq metre
    Hull strength (Relative):
        - Cross-sectional: 0,95
        - Longitudinal: 1,64
        - Overall: 1,00
    Hull space for machinery, storage, compartmentation is adequate
    Room for accommodation and workspaces is excellent
    Good seaboat, rides out heavy weather easily

Kazimierz Wielki (1909)
Kazimierz II Sprawiedliwy (1910)

wtorek, 21 lipca 2015

Podsumowanie 1908 r.Przedstawiam podsumowanie 1908 r. w naszej flocie.
Na złom odesłane zostały dwie jednostki: monitor rzeczny Drohiczyn z 1882 r. uzbrojony w 2 przestarzałe działa kal. 107 mm oraz okręt podwodny Rekin z 1897 r., teoretycznie jeszcze nie tak bardzo stary, ale jako jedna z pionierskich jednostek tej klasy w naszej flocie znacznie już zużyty i wyeksploatowany, a dodatkowo nieodpowiadający już wymogom współczesnego pola walki. Nie bez znaczenia był tu też fakt, że doczekał się już sporej ilości następców, przez co utrzymanie go w linii okazało się niecelowe.
Wybudowano nową baterię artylerii nadbrzeżnej o nazwie „Kurlandia”. Baterię zlokalizowano na południowym brzegu Cieśniny Irbeńskiej, naprzeciw półwyspu Sworbe. W jej skład weszły cztery działa kal. 432 mm L/20 model 1880, zdjęte z wycofanych barek artyleryjskich, a oryginalnie pochodzące z pancerników typu Władysław Jagiełło (1882-1883). Te monstrualne działa o masie 85 ton, strzelały ważącymi 820 kg pociskami z prędkością 535 m/s i szybkostrzelnością 0,25 strz./min., i miały donośność rzędu 10 km. W 1908 r. parametry tych dział już nie były imponujące (zwłaszcza zasiąg), ale w połączeniu z ciężkimi działami rosyjskimi na Półwyspie Sworbe (4x305) i polami minowymi nadal mogły one skutecznie bronić wejścia do Zatoki Ryskiej. 
Natomiast z 6 dział kal. 138 mm zdjętych z krążownika Zbigniew Oleśnicki sformowano baterię „Koronowo”, zlokalizowaną na Isla Lava u wybrzeży Madagaskaru, z zadaniem bronienia dostępu do zatoki i portu Narendry (Narinda). Parametry tych dział wyglądają następująco: kaliber 138 mm, długość lufy L/45, waga pocisku 36,5 kg, prędkość wylotowa 725 m/s, zasięg 15 km, szybkostrzelność 4 strz./min. Pewne zdziwienie musi budzić relatywnie duży zasięg tych dział w stosunku do dział 240 mm, stanowiących główne uzbrojenie krążownika. Najprawdopodobniej były to działa które zastąpiły oryginalne działa 138/30, strzelające na 7,2 km z prędkością wylot. 640 m/s.
Pod koniec roku flota poniosła największą w całej swojej historii stratę niebojową – w bazie w Lipawie, na skutek pożaru ładunków miotających i eksplozji dziobowych komór amunicyjnych zniszczeniu uległ pancernik Kazimierz I Odnowiciel (zbud. 1888 r., 8763 ton, 4x343). Późniejsze dochodzenie stwierdziło przeterminowanie znacznej części ładunków miotających na tym i wielu innych okrętach, które z czasem stawały się niestabilne i podatne na samozapłon. Ustalono także, iż nie wyciągnięto żadnych wniosków z wcześniejszej o ponad rok bardzo podobnej katastrofy francuskiego pancernika Iena, wskutek czego zdymisjonowany został Szef Artylerii Marynarki Wojennej.
Oczywiście, wobec skali zniszczeń (rozerwana część dziobowa na długości blisko 30 m, zniszczony przedni maszt, i stanowisko dowodzenia, kadłub zatopiony w basenie portowym) okręt uznano za nie nadający się do remontu. Niezwłocznie podjęto działania w celu wydobycia z wraku uzbrojenia nadającego się jeszcze do wykorzystania. Wstępne oceny dają podstawy sądzić, że 3 działa kal. 343 mm będą mogły zasilić artylerię nadbrzeżną. Natomiast czwarte działo uległo bezpowrotnemu zniszczeniu.

sobota, 18 lipca 2015

Krążownik lekkiDziś długo oczekiwana jednostka – krążownik lekki na bazie szwedzkiej Fylgii :) Okręt został zbudowany z wykorzystaniem nieco zmodyfikowanych planów okrętu szwedzkiego, ale wyposażony i uzbrojony już po naszemu. Ponieważ nie ma to być krążownik pancerny (klasa powoli odchodząca do lamusa) tylko lepiej chroniony następca dotychczasowych krążowników pancernopokładowych, pocienieniu uległ pancerz burtowy – ze 100 mm do 75 mm, przy zachowaniu z grubsza jego oryginalnych wymiarów. Kadłub został nieco wydłużony, co sprzyja osiąganiu większych prędkości. Mając do dyspozycji nieco zwiększoną wyporność oraz montując nowoczesną siłownię turbinową i kotły przystosowane do częściowego opalania ropą udało się uzyskać bardzo dobrą prędkość 25 w.
Zmianie uległo uzbrojenie – przy zachowaniu oryginalnych szwedzkich wież, zamontowano standardowe dla naszej floty armaty 152 L/45 Caneta, co wydaje się być zarówno technicznie wykonalne, jak i korzystne z punktu widzenia potencjału bojowego jednostki – działa te bowiem są bardziej szybkostrzelne od szwedzkich Boforsów, z kolei szwedzkie wieże uchodzą za lepsze od ciasnych rosyjskich. Całkowicie natomiast zrezygnowałem z działek 57 mm w kazamatach kadłuba, od którego to rozwiązania staram się całkowicie odchodzić w naszej flocie (abstrahując już od faktu, iż przydatność artylerii takiego kalibru w tym czasie jest wysoce wątpliwa). W zamian zamontowałem 4 działa 75 mm na stanowiskach odkrytych na pokładzie. Zawsze mogą się przydać do odpędzenia jakiegoś zabłąkanego torpedowca;) Uzupełnieniem uzbrojenia są 4 podwodne wyrzutnie torped kal. 533 mm.
W porównaniu do potencjalnych przeciwników, okręt wypada całkiem korzystnie. Niemieckie jednostki typu Kolberg mają co prawda minimalnie większą prędkość (25,5-26 w.), ale ustępują naszej jednostce uzbrojeniem (mają tylko działa 105 mm) i opancerzeniem (brak pancerza burtowego, tylko skosy). Natomiast wcześniejsze krążowniki niemieckie (typy Bremen, Konigsberg, Dresden) nie mają w zasadzie żadnej przewagi nad naszym Obertynem, ustępując mu w wielu aspektach.

Obertyn, polish light cruiser laid down 1907 (Engine 1908)

Displacement:
    4 247 t light; 4 429 t standard; 4 950 t normal; 5 367 t full load

Dimensions: Length overall / water x beam x draught
    397,67 ft / 396,69 ft x 48,49 ft x 20,67 ft (normal load)
    121,21 m / 120,91 m x 14,78 m  x 6,30 m

Armament:
      4 - 5,98" / 152 mm guns (2x2 guns), 107,15lbs / 48,60kg shells, 1891 Model
      Quick firing guns in turrets (on barbettes)
      on centreline ends, evenly spread
      4 - 5,98" / 152 mm guns (2x2 guns), 107,15lbs / 48,60kg shells, 1891 Model
      Quick firing guns in turrets (on barbettes)
      on side, all amidships
      4 - 2,95" / 75,0 mm guns in single mounts, 12,87lbs / 5,84kg shells, 1891 Model
      Quick firing guns in deck mounts
      on side, evenly spread
    Weight of broadside 909 lbs / 412 kg
    Shells per gun, main battery: 150
    4 - 21,0" / 533 mm submerged torpedo tubes

Armour:
   - Belts:        Width (max)    Length (avg)        Height (avg)
    Main:    2,95" / 75 mm    181,46 ft / 55,31 m    12,50 ft / 3,81 m
    Ends:    Unarmoured
      Main Belt covers 70% of normal length
      Main belt does not fully cover magazines and engineering spaces

   - Gun armour:    Face (max)    Other gunhouse (avg)    Barbette/hoist (max)
    Main:    4,92" / 125 mm    1,97" / 50 mm        3,94" / 100 mm
    2nd:    4,92" / 125 mm    1,97" / 50 mm        3,94" / 100 mm

   - Armour deck: 1,18" / 30 mm, Conning tower: 3,94" / 100 mm

Machinery:
    Coal and oil fired boilers, steam turbines,
    Hydraulic drive, 2 shafts, 23 777 shp / 17 738 Kw = 25,00 kts
    Range 5 400nm at 11,00 kts
    Bunker at max displacement = 938 tons (70% coal)

Complement:
    294 - 383

Cost:
    £0,424 million / $1,694 million

Distribution of weights at normal displacement:
    Armament: 114 tons, 2,3%
    Armour: 847 tons, 17,1%
       - Belts: 304 tons, 6,1%
       - Torpedo bulkhead: 0 tons, 0,0%
       - Armament: 254 tons, 5,1%
       - Armour Deck: 265 tons, 5,4%
       - Conning Tower: 25 tons, 0,5%
    Machinery: 1 282 tons, 25,9%
    Hull, fittings & equipment: 2 004 tons, 40,5%
    Fuel, ammunition & stores: 703 tons, 14,2%
    Miscellaneous weights: 0 tons, 0,0%

Overall survivability and seakeeping ability:
    Survivability (Non-critical penetrating hits needed to sink ship):
      4 741 lbs / 2 150 Kg = 44,2 x 6,0 " / 152 mm shells or 1,0 torpedoes
    Stability (Unstable if below 1.00): 1,09
    Metacentric height 2,0 ft / 0,6 m
    Roll period: 14,5 seconds
    Steadiness    - As gun platform (Average = 50 %): 91 %
            - Recoil effect (Restricted arc if above 1.00): 0,69
    Seaboat quality  (Average = 1.00): 1,81

Hull form characteristics:
    Hull has a flush deck
    Block coefficient: 0,436
    Length to Beam Ratio: 8,18 : 1
    'Natural speed' for length: 19,92 kts
    Power going to wave formation at top speed: 54 %
    Trim (Max stability = 0, Max steadiness = 100): 50
    Bow angle (Positive = bow angles forward): -12,00 degrees
    Stern overhang: 0,98 ft / 0,30 m
    Freeboard (% = measuring location as a percentage of overall length):
       - Stem:        21,95 ft / 6,69 m
       - Forecastle (17%):    20,44 ft / 6,23 m
       - Mid (50%):        17,95 ft / 5,47 m
       - Quarterdeck (17%):    18,44 ft / 5,62 m
       - Stern:        19,95 ft / 6,08 m
       - Average freeboard:    19,17 ft / 5,84 m

Ship space, strength and comments:
    Space    - Hull below water (magazines/engines, low = better): 112,0%
        - Above water (accommodation/working, high = better): 146,9%
    Waterplane Area: 12 132 Square feet or 1 127 Square metres
    Displacement factor (Displacement / loading): 115%
    Structure weight / hull surface area: 85 lbs/sq ft or 417 Kg/sq metre
    Hull strength (Relative):
        - Cross-sectional: 0,87
        - Longitudinal: 3,54
        - Overall: 1,00
    Hull space for machinery, storage, compartmentation is cramped
    Room for accommodation and workspaces is excellent
    Ship has slow, easy roll, a good, steady gun platform
    Excellent seaboat, comfortable, can fire her guns in the heaviest weather

sobota, 11 lipca 2015

Kanonierki rzeczne na JangcyTym razem coś opancerzonego :) W uzupełnieniu do gromadki rzecznych drobnoustrojów z postu z 24 kwietnia, prezentuję dwie nowe kanonierki rzeczne przeznaczone na Jangcy. Jest to ostatni chyba przed wojną etap programu rozbudowy sił rzecznych w koloniach, które osiągnęły tym samym swój docelowy kształt. Być może przed wojna pojawią się jeszcze jakieś okręty rzeczne przeznaczone dla flotylli w kraju. Flotylle z posiadłościach zamorskich natomiast są już chyba wystarczająco silne.Nieugięta, polish river gunboat laid down 1909

Displacement:
    243 t light; 257 t standard; 272 t normal; 284 t full load

Dimensions: Length overall / water x beam x draught
    187,86 ft / 187,37 ft x 25,75 ft x 3,35 ft (normal load)
    57,26 m / 57,11 m x 7,85 m  x 1,02 m

Armament:
      2 - 4,72" / 120 mm guns in single mounts, 52,72lbs / 23,91kg shells, 1891 Model
      Quick firing guns in deck mounts
      on centreline ends, evenly spread
      2 - 2,95" / 75,0 mm guns in single mounts, 12,87lbs / 5,84kg shells, 1891 Model
      Quick firing guns in deck mounts
      on centreline, all amidships, all raised mounts - superfiring
      2 - 1,46" / 37,0 mm guns in single mounts, 1,55lbs / 0,70kg shells, 1908 Model
      Quick firing guns in deck mounts
      on centreline, all amidships, all raised mounts - superfiring
      2 - 0,30" / 7,6 mm guns in single mounts, 0,01lbs / 0,00kg shells, 1908 Model
      Quick firing guns in deck mounts
      on centreline ends, evenly spread
    Weight of broadside 134 lbs / 61 kg
    Shells per gun, main battery: 100

Armour:
   - Belts:        Width (max)    Length (avg)        Height (avg)
    Main:    1,18" / 30 mm      75,85 ft / 23,12 m    3,44 ft / 1,05 m
    Ends:    Unarmoured
      Main Belt covers 62% of normal length
      Main belt does not fully cover magazines and engineering spaces

   - Gun armour:    Face (max)    Other gunhouse (avg)    Barbette/hoist (max)
    Main:    1,46" / 37 mm    0,98" / 25 mm              -
    3rd:    0,39" / 10 mm          -                  -
    4th:    0,39" / 10 mm          -                  -

   - Conning tower: 2,24" / 57 mm

Machinery:
    Coal fired boilers, complex reciprocating steam engines,
    Direct drive, 1 shaft, 634 ihp / 473 Kw = 14,00 kts
    Range 1 500nm at 8,00 kts
    Bunker at max displacement = 28 tons (100% coal)

Complement:
    33 - 43

Cost:
    £0,029 million / $0,118 million

Distribution of weights at normal displacement:
    Armament: 17 tons, 6,2%
    Armour: 26 tons, 9,5%
       - Belts: 15 tons, 5,5%
       - Torpedo bulkhead: 0 tons, 0,0%
       - Armament: 9 tons, 3,3%
       - Armour Deck: 0 tons, 0,0%
       - Conning Tower: 2 tons, 0,7%
    Machinery: 49 tons, 17,9%
    Hull, fittings & equipment: 152 tons, 55,8%
    Fuel, ammunition & stores: 29 tons, 10,6%
    Miscellaneous weights: 0 tons, 0,0%

Overall survivability and seakeeping ability:
    Survivability (Non-critical penetrating hits needed to sink ship):
      435 lbs / 197 Kg = 8,3 x 4,7 " / 120 mm shells or 0,4 torpedoes
    Stability (Unstable if below 1.00): 1,67
    Metacentric height 1,5 ft / 0,5 m
    Roll period: 8,7 seconds
    Steadiness    - As gun platform (Average = 50 %): 42 %
            - Recoil effect (Restricted arc if above 1.00): 0,11
    Seaboat quality  (Average = 1.00): 0,70

Hull form characteristics:
    Hull has a flush deck
    Block coefficient: 0,590
    Length to Beam Ratio: 7,28 : 1
    'Natural speed' for length: 13,69 kts
    Power going to wave formation at top speed: 41 %
    Trim (Max stability = 0, Max steadiness = 100): 50
    Bow angle (Positive = bow angles forward): 0,00 degrees
    Stern overhang: 0,49 ft / 0,15 m
    Freeboard (% = measuring location as a percentage of overall length):
       - Stem:        6,50 ft / 1,98 m
       - Forecastle (24%):    4,99 ft / 1,52 m
       - Mid (50%):        4,49 ft / 1,37 m
       - Quarterdeck (25%):    4,99 ft / 1,52 m
       - Stern:        5,48 ft / 1,67 m
       - Average freeboard:    5,07 ft / 1,55 m
    Ship tends to be wet forward

Ship space, strength and comments:
    Space    - Hull below water (magazines/engines, low = better): 104,4%
        - Above water (accommodation/working, high = better): 93,4%
    Waterplane Area: 3 414 Square feet or 317 Square metres
    Displacement factor (Displacement / loading): 106%
    Structure weight / hull surface area: 37 lbs/sq ft or 180 Kg/sq metre
    Hull strength (Relative):
        - Cross-sectional: 1,18
        - Longitudinal: 0,95
        - Overall: 1,00
    Hull space for machinery, storage, compartmentation is adequate
    Room for accommodation and workspaces is adequate
    Poor seaboat, wet and uncomfortable, reduced performance in heavy weather

Nieugięta (1909)
Śmiała (1909) 

niedziela, 5 lipca 2015

Nowy transportowiec wojskaJeden, i to niecałkiem nowy transportowiec wojska naszych potrzeba nie zaspokaja, więc postanowiłem nabyć nową jednostkę tej klasy. Tym razem jest to nowy okręt, przejęty przez Marynarkę Wojenną jeszcze w trakcie budowy i wykończony zgodnie z jej wymaganiami. Jest nieco większy od poprzednika, i oceniam że jest w stanie przewieźć na raz do 1.500 żołnierzy wraz z pełnym wyposażeniem. Wraz z dwoma posiadanymi dotąd transportowcami nasza flota ma teraz możliwość „natychmiastowego” przerzucenia do kolonii własnymi siłami ok. 3.500 żołnierzy, co wydaje się być liczbą satysfakcjonującą.

Mazowsze, polish troopship laid down 1907 (Engine 1908)

Displacement:
    9 338 t light; 9 572 t standard; 11 392 t normal; 12 848 t full load

Dimensions: Length overall / water x beam x draught
    487,83 ft / 463,81 ft x 56,89 ft x 25,79 ft (normal load)
    148,69 m / 141,37 m x 17,34 m  x 7,86 m

Armament:
      1 - 2,95" / 75,0 mm guns in single mounts, 12,87lbs / 5,84kg shells, 1891 Model
      Quick firing gun in deck mount
      on centreline forward
      2 - 2,95" / 75,0 mm guns in single mounts, 12,87lbs / 5,84kg shells, 1891 Model
      Quick firing guns in deck mounts
      on side, all aft
    Weight of broadside 39 lbs / 18 kg
    Shells per gun, main battery: 250

Machinery:
    Coal fired boilers, complex reciprocating steam engines,
    Hydraulic drive, 2 shafts, 13 708 ihp / 10 226 Kw = 19,00 kts
    Range 14 000nm at 10,00 kts
    Bunker at max displacement = 3 276 tons (100% coal)

Complement:
    275 -358

Cost:
    £0,505 million / $2,021 million

Distribution of weights at normal displacement:
    Armament: 5 tons, 0,0%
    Machinery: 1 246 tons, 10,9%
    Hull, fittings & equipment: 3 087 tons, 27,1%
    Fuel, ammunition & stores: 2 054 tons, 18,0%
    Miscellaneous weights: 5 000 tons, 43,9%

Overall survivability and seakeeping ability:
    Survivability (Non-critical penetrating hits needed to sink ship):
      8 248 lbs / 3 741 Kg = 640,8 x 3,0 " / 75 mm shells or 1,1 torpedoes
    Stability (Unstable if below 1.00): 0,90
    Metacentric height 1,7 ft / 0,5 m
    Roll period: 18,2 seconds
    Steadiness    - As gun platform (Average = 50 %): 70 %
            - Recoil effect (Restricted arc if above 1.00): 0,01
    Seaboat quality  (Average = 1.00): 2,00

Hull form characteristics:
    Hull has raised forecastle, raised quarterdeck
    Block coefficient: 0,586
    Length to Beam Ratio: 8,15 : 1
    'Natural speed' for length: 21,54 kts
    Power going to wave formation at top speed: 41 %
    Trim (Max stability = 0, Max steadiness = 100): 35
    Bow angle (Positive = bow angles forward): 1,00 degrees
    Stern overhang: 23,43 ft / 7,14 m
    Freeboard (% = measuring location as a percentage of overall length):
       - Stem:        33,92 ft / 10,34 m
       - Forecastle (16%):    25,92 ft / 7,90 m (18,44 ft / 5,62 m aft of break)
       - Mid (50%):        17,45 ft / 5,32 m
       - Quarterdeck (14%):    25,92 ft / 7,90 m (18,44 ft / 5,62 m before break)
       - Stern:        28,41 ft / 8,66 m
       - Average freeboard:    21,05 ft / 6,42 m

Ship space, strength and comments:
    Space    - Hull below water (magazines/engines, low = better): 84,1%
        - Above water (accommodation/working, high = better): 118,4%
    Waterplane Area: 19 047 Square feet or 1 770 Square metres
    Displacement factor (Displacement / loading): 151%
    Structure weight / hull surface area: 90 lbs/sq ft or 441 Kg/sq metre
    Hull strength (Relative):
        - Cross-sectional: 1,07
        - Longitudinal: 2,59
        - Overall: 1,17
    Hull space for machinery, storage, compartmentation is adequate
    Room for accommodation and workspaces is adequate
    Ship has slow, easy roll, a good, steady gun platform
    Excellent seaboat, comfortable, can fire her guns in the heaviest weather

1500 soldiers