czwartek, 30 sierpnia 2012

Krążownik liniowy Rhadamanthus - 13.05.2012

Pod koniec 1914 r. Lord Fisher za sprawą Winstona Churchilla powrócił na stanowisko Pierwszego Lorda Morskiego. Jak łatwo się domyślić, ponowne pojawienie się „u steru” Royal Navy ojca krążowników liniowych spowodowało powstanie nowych, dość niekonwencjonalnych projektów okrętów tej klasy, które ostatecznie zaowocowały zbudowaniem Repulse’a i Renowna. Zanim to jednak nastąpiło, w grudniu 1914 r. Fisher polecił szefowi konstrukcji okrętowych opracowanie projektu krążownika uzbrojonego w działa 381 mm i rozwijającego prędkość 32 w.! Przedstawiony 19 grudnia 1914 r. projekt okrętu roboczo nazwanego Rhadamanthus, przewidywał jednostkę o wyporności 18750 ton, uzbrojoną w 4 działa 381 mm i mającą pancerz na burcie o grubości do 152 mm – czyli coś pośredniego pomiędzy późniejszymi wielkimi lekkimi krążownikami typu Courageous a krążownikami liniowymi typu Renown. Od tych pierwszych byłby z pewnością użyteczniejszą jednostką, mając generalnie dzięki mniejszej długości i lepszemu opancerzeniu dużo solidniejszą konstrukcję, w dużo mniejszym stopniu wrażliwą na ciężkie warunki na morzu niż to było w przypadku wielkich lekkich krążowników.
Okręt, gdyby został zbudowany, mógłby wyglądać mniej więcej tak: 
 
Rhadamanthus, british light battlecruiser laid down 1915 (Engine 1916)

Displacement:
    16 233 t light; 16 991 t standard; 18 946 t normal; 20 510 t full load

Dimensions: Length overall / water x beam x draught
    632,54 ft / 630,41 ft x 74,05 ft x 26,02 ft (normal load)
    192,80 m / 192,15 m x 22,57 m  x 7,93 m

Armament:
      4 - 15,00" / 381 mm guns (2x2 guns), 1 687,50lbs / 765,44kg shells, 1915 Model
      Breech loading guns in turrets (on barbettes)
      on centreline ends, evenly spread
      20 - 4,02" / 102 mm guns (10x2 guns), 32,38lbs / 14,69kg shells, 1915 Model
      Quick firing guns in deck mounts with hoists
      on side, all amidships
      2 - 2,99" / 76,0 mm guns in single mounts, 13,39lbs / 6,07kg shells, 1915 Model
      Anti-aircraft guns in deck mounts
      on side, all amidships, all raised mounts - superfiring
    Weight of broadside 7 424 lbs / 3 368 kg
    Shells per gun, main battery: 90
    2 - 21,0" / 533 mm submerged torpedo tubes

Armour:
   - Belts:        Width (max)    Length (avg)        Height (avg)
    Main:    5,98" / 152 mm    364,99 ft / 111,25 m    10,01 ft / 3,05 m
    Ends:    2,99" / 76 mm    120,01 ft / 36,58 m    6,99 ft / 2,13 m
      145,41 ft / 44,32 m Unarmoured ends
      Main Belt covers 89% of normal length
      Main belt does not fully cover magazines and engineering spaces

   - Torpedo Bulkhead:
        1,50" / 38 mm    364,99 ft / 111,25 m    18,64 ft / 5,68 m

   - Gun armour:    Face (max)    Other gunhouse (avg)    Barbette/hoist (max)
    Main:    9,02" / 229 mm    7,01" / 178 mm        7,99" / 203 mm
    2nd:    2,01" / 51 mm          -                  -

   - Armour deck: 1,77" / 45 mm, Conning tower: 10,00" / 254 mm

Machinery:
    Oil fired boilers, steam turbines,
    Geared drive, 4 shafts, 119 633 shp / 89 246 Kw = 31,50 kts
    Range 7 000nm at 16,00 kts
    Bunker at max displacement = 3 519 tons

Complement:
    806 - 1 049

Cost:
    £2,868 million / $11,472 million

Distribution of weights at normal displacement:
    Armament: 928 tons, 4,9%
    Armour: 3 520 tons, 18,6%
       - Belts: 1 038 tons, 5,5%
       - Torpedo bulkhead: 377 tons, 2,0%
       - Armament: 889 tons, 4,7%
       - Armour Deck: 1 064 tons, 5,6%
       - Conning Tower: 153 tons, 0,8%
    Machinery: 4 457 tons, 23,5%
    Hull, fittings & equipment: 7 327 tons, 38,7%
    Fuel, ammunition & stores: 2 714 tons, 14,3%
    Miscellaneous weights: 0 tons, 0,0%

Overall survivability and seakeeping ability:
    Survivability (Non-critical penetrating hits needed to sink ship):
      14 933 lbs / 6 774 Kg = 8,8 x 15,0 " / 381 mm shells or 2,0 torpedoes
    Stability (Unstable if below 1.00): 1,24
    Metacentric height 4,7 ft / 1,4 m
    Roll period: 14,4 seconds
    Steadiness    - As gun platform (Average = 50 %): 39 %
            - Recoil effect (Restricted arc if above 1.00): 0,58
    Seaboat quality  (Average = 1.00): 0,62

Hull form characteristics:
    Hull has rise forward of midbreak
    Block coefficient: 0,546
    Length to Beam Ratio: 8,51 : 1
    'Natural speed' for length: 25,11 kts
    Power going to wave formation at top speed: 58 %
    Trim (Max stability = 0, Max steadiness = 100): 50
    Bow angle (Positive = bow angles forward): 5,00 degrees
    Stern overhang: 0,00 ft / 0,00 m
    Freeboard (% = measuring location as a percentage of overall length):
       - Stem:        24,28 ft / 7,40 m
       - Forecastle (24%):    20,60 ft / 6,28 m
       - Mid (63%):        20,60 ft / 6,28 m (12,17 ft / 3,71 m aft of break)
       - Quarterdeck (18%):    12,17 ft / 3,71 m
       - Stern:        12,17 ft / 3,71 m
       - Average freeboard:    17,84 ft / 5,44 m
    Ship tends to be wet forward

Ship space, strength and comments:
    Space    - Hull below water (magazines/engines, low = better): 157,2%
        - Above water (accommodation/working, high = better): 136,8%
    Waterplane Area: 32 456 Square feet or 3 015 Square metres
    Displacement factor (Displacement / loading): 95%
    Structure weight / hull surface area: 152 lbs/sq ft or 740 Kg/sq metre
    Hull strength (Relative):
        - Cross-sectional: 0,98
        - Longitudinal: 1,21
        - Overall: 1,00
    Hull space for machinery, storage, compartmentation is cramped
    Room for accommodation and workspaces is excellent
    Caution: Lacks seaworthiness - very limited seakeeping ability

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz