środa, 29 sierpnia 2012

Mały pancernik radziecki - 14.06.2010

W latach powojennych pojawiła się w ZSRR koncepcja budowy małych pancerników (obiektywnie nie takich znów małych, bo w granicach 30-40 tys. ton), które współdziałając w zespołach po kilka okrętów (3-4) miały  by zwalczać „zwykłe” zachodnie pancerniki. Do tego celu miały by dysponować ciężkim, ale niezbyt licznym uzbrojeniem (3-5 dział 406 mm w 1-2 wieżach lub 2 działa 457 mm  w jednej wieży, w zależności od wariantu). Założenie  było takie, że zanim silniejszy przeciwnik zdoła je pozatapiać, to one pociskami burzącymi na tyle pokiereszują mu radary, SKO że dokończenie dzieła zniszczenia nie będzie już przedstawiało większego problemu. Czy to sensowna koncepcja, nie wiadomo, ale okręty na pewno  były by ciekawe i bardzo piękne:-)

 

Dzierżyński, soviet light battleship laid down 1948 (Engine 1950)

Displacement:
    27 475 t light; 28 530 t standard; 31 855 t normal; 34 515 t full load

Dimensions: Length overall / water x beam x draught
    755,26 ft / 708,66 ft x 98,43 ft x 27,23 ft (normal load)
    230,20 m / 216,00 m x 30,00 m  x 8,30 m

Armament:
      2 - 17,99" / 457 mm guns (1x2 guns), 2 912,18lbs / 1 320,94kg shells, 1948 Model
      Breech loading guns in a turret (on a barbette)
      on centreline forward
      4 - 8,66" / 220 mm guns (1x4 guns), 324,89lbs / 147,37kg shells, 1948 Model
      Breech loading guns in a turret (on a barbette)
      on centreline aft
      24 - 2,24" / 57,0 mm guns (12x2 guns), 5,65lbs / 2,56kg shells, 1948 Model
      Anti-aircraft guns in deck mounts
      on side, all amidships
      48 - 0,98" / 25,0 mm guns (12x4 guns), 0,48lbs / 0,22kg shells, 1948 Model
      Anti-aircraft guns in deck mounts
      on side, all amidships
    Weight of broadside 7 282 lbs / 3 303 kg
    Shells per gun, main battery: 100

Armour:
   - Belts:        Width (max)    Length (avg)        Height (avg)
    Main:    7,09" / 180 mm    379,59 ft / 115,70 m    15,75 ft / 4,80 m
    Ends:    Unarmoured
      Main Belt covers 82% of normal length

   - Torpedo Bulkhead:
        2,56" / 65 mm    574,15 ft / 175,00 m    25,26 ft / 7,70 m

   - Gun armour:    Face (max)    Other gunhouse (avg)    Barbette/hoist (max)
    Main:    15,7" / 400 mm    9,45" / 240 mm        16,5" / 420 mm
    2nd:    6,89" / 175 mm    3,94" / 100 mm        5,91" / 150 mm

   - Armour deck: 7,28" / 185 mm, Conning tower: 14,96" / 380 mm

Machinery:
    Oil fired boilers, steam turbines,
    Geared drive, 4 shafts, 142 912 shp / 106 613 Kw = 30,40 kts
    Range 10 000nm at 18,00 kts
    Bunker at max displacement = 5 986 tons

Complement:
    1 191 - 1 549

Cost:
    £16,437 million / $65,747 million

Distribution of weights at normal displacement:
    Armament: 910 tons, 2,9%
    Armour: 11 724 tons, 36,8%
       - Belts: 1 906 tons, 6,0%
       - Torpedo bulkhead: 1 373 tons, 4,3%
       - Armament: 1 330 tons, 4,2%
       - Armour Deck: 6 791 tons, 21,3%
       - Conning Tower: 324 tons, 1,0%
    Machinery: 3 419 tons, 10,7%
    Hull, fittings & equipment: 11 421 tons, 35,9%
    Fuel, ammunition & stores: 4 380 tons, 13,8%
    Miscellaneous weights: 0 tons, 0,0%

Overall survivability and seakeeping ability:
    Survivability (Non-critical penetrating hits needed to sink ship):
      61 757 lbs / 28 012 Kg = 21,2 x 18,0 " / 457 mm shells or 11,5 torpedoes
    Stability (Unstable if below 1.00): 1,31
    Metacentric height 7,9 ft / 2,4 m
    Roll period: 14,7 seconds
    Steadiness    - As gun platform (Average = 50 %): 55 %
            - Recoil effect (Restricted arc if above 1.00): 0,25
    Seaboat quality  (Average = 1.00): 1,11

Hull form characteristics:
    Hull has a flush deck
    Block coefficient: 0,587
    Length to Beam Ratio: 7,20 : 1
    'Natural speed' for length: 26,62 kts
    Power going to wave formation at top speed: 56 %
    Trim (Max stability = 0, Max steadiness = 100): 50
    Bow angle (Positive = bow angles forward): 39,57 degrees
    Stern overhang: 15,42 ft / 4,70 m
    Freeboard (% = measuring location as a percentage of overall length):
       - Stem:        37,73 ft / 11,50 m
       - Forecastle (20%):    26,57 ft / 8,10 m
       - Mid (50%):        19,03 ft / 5,80 m
       - Quarterdeck (15%):    19,03 ft / 5,80 m
       - Stern:        22,31 ft / 6,80 m
       - Average freeboard:    22,81 ft / 6,95 m

Ship space, strength and comments:
    Space    - Hull below water (magazines/engines, low = better): 71,8%
        - Above water (accommodation/working, high = better): 167,4%
    Waterplane Area: 50 397 Square feet or 4 682 Square metres
    Displacement factor (Displacement / loading): 123%
    Structure weight / hull surface area: 164 lbs/sq ft or 798 Kg/sq metre
    Hull strength (Relative):
        - Cross-sectional: 0,97
        - Longitudinal: 1,41
        - Overall: 1,00
    Hull space for machinery, storage, compartmentation is excellent
    Room for accommodation and workspaces is excellent

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz